Oddíl trampolín

Kapacita oddílu je naplněna, nové členy již nepřijímáme.

info pro členy

Probíhá každé úterý ve sportovní hale, U Váhy 1000, Šestajovice od 15:00 do 16:30.

Oddíl pro děti ve věku 6–14 let, jehož náplní je všeobecná pohybová příprava prostřednictvím převážně gymnastických cvičení a skoky na trampolíně.

Filosofie vedení cvičenců se odvíjí od myšlenky sportovní všestrannosti, tak jak je definována ve cvičebním programu České obce sokolské. Myšlenkově a co se týče zásad rozvoje cvičence vychází také z konceptu sportu pro život rozpracovaného kanadskou skupinou expertů, který je zaměřen na pohybovou gramotnost, dlouhodobý rozvoje potenciálu cvičence a schopnost účastnit se pohybových aktivit po celý život.

Obsah cvičebních jednotek vychází také z doporučení vymezených Mezinárodní gymnastickou federací v aktuálním programu rozvoje a soutěžení podle věkových skupin (age group development and competition program). Obsah respektuje soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice tak, aby se cvičenci s dostatečným zájmem a dovednostmi mohli účastnit soutěží.

Soutěže, kterých se cvičenec může dle zájmu svého a rodičů a dle výkonnosti v daných disciplínách zúčastnit:

  • všestrannost – přebor župy
  • všestrannost – přebor ČOS
  • trampolíny – oddílové závody (Liberecký skokan, Vánoční Štrůdl Sokol Kampa)
  • trampolíny – český závod věkových skupin od 9 let

Hlavním trenérem je Mgr. Milan Hybner, absolvent učitelského programu FTVS UK se specializací na gymnastické sporty. Má za sebou praxi ve fitness průmyslu, ve školní tělesné výchově a pracuje jako metodik Ústřední školy České obce sokolské.

FIG – Program rozvoje a soutěžení

Poslat zprávu

Milan Hybner
vedoucí oddílu
776 412 328

Milan Hybner, vedoucí oddílu trampolín