Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice

Pozvánka na valnou hromadu T.J. Sokol Šestajovice

Dne 5. 3. 2019 v 19.00

V Základní škole Šestajovice,

Komenského 158, 250 92, Šestajovice

Těšíme se na Vaši účast!!!

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu zasedání VH
 4. Vystoupení hostů
 5. Kontrola usnesení VH 2018
 6. Zpráva výboru jednoty za uplynulé období včetně zpráv odborných útvarů a plán činnosti na rok 2019
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Finanční zpráva a rozpočet
 9. Schválení finanční závěrky
 10. Členské a oddílové příspěvky na rok 2019
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Volby členů výboru
 13. Volba kontrolní komise
 14. Volba delegátů a vyslanců T.J. na VH župy Barákovy
 15. Návrhy na činovnické funkce na župě a ČOS
 16. Rozprava k předneseným bodům
 17. Usnesení VH
 18. Dotazy, diskuse
 19. Závěr

V Šestajovicích dne 18. 2. 2019

Výbor T.J. Sokol Šestajovice


Pozvánka v .DOC

Pozvánka v .PDF