Platby příspěvků únor–červen 2019

Stručné informace o příspěvcích najdete na stránce s informacemi o členství. Obecné informace k platbě příspěvků a termíny, do kterých je třeba který příspěvek uhradit, najdete v řádu jednoty.

Členský příspěvek

Všichni členové nechť uhradí členský příspěvek na rok 2019 nejpozději do 3. února 2019 v následující výši a s uvedeným variabilním symbolem:

Věk k 1. 1. 2019 Částka Variabilní symbol
18 let a méně 200 110
19 až 64 let 500 120
65 let a více 200 130

Do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena. Bez toho nepoznáme, za koho je příspěvek hrazen.

Číslo účtu T.J. Sokol Šestajovice: 2200622110 u Fio banky – kód 2010.


Oddílový příspěvek

Termíny pro platbu oddílového příspěvku na 2. pololetí tohoto cvičebního roku, tedy na období od ledna do června 2019, jsou následující:

Oddíl Datum
Florbal elévové 19. 2. 2019
Florbal mladší žactvo, dorost 11. 2. 2019
Míčové hry 21. 2. 2019
Předškoláci 18. 2. 2019
Rodiče a děti 17. 2. 2019
Trampolíny 18. 2. 2019
Všestrannost 17. 2. 2019
Zdravotní cvičení 20. 2. 2019
Zálesák 19. 2. 2019
Ženy 17. 2. 2019

Částky a variabilní symboly u oddílů jsou následující:

Oddíl Částka v Kč Variabilní symbol
Florbal elévové 1500 920
Florbal mladší žactvo, dorost 3000 920
Míčové hry 1200 940
Předškoláci 1200 860
Rodiče a děti 1000 810
Tanec 1200 820
Trampolíny 1500 640
Všestrannost 1200 830
Zdravotní cvičení 59 let a méně 1200 850
Zdravotní cvičení 60 let a více 600 850
Zálesák 1200 910
Ženy 1200 840

Do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena a do závorky oddíl, za který platíte. Např.: Hybner Milan (Elévové B). Bez toho nepoznáme, za koho je příspěvek hrazen.

Číslo účtu T.J. Sokol Šestajovice: 2200622110 u Fio banky – kód 2010.


Příspěvky u oddílu rodičů a dětí

Poznámka: U oddílu rodičů a dětí platí oddílový příspěvek jen dítě. Členský příspěvek ale musí být uhradit každý, kdo se aktivně účastní cvičení s dítětem (rodič, oba rodiče, prarodič/-e).


Oddílový příspěvek nejbližší rodiny cvičitelů

Poznámka: Dle rozhodnutí výboru T.J. jsou rodinní příslušníci (rodiče, děti, sourozenci) cvičitelů T.J. Sokol Šestajovice od platby oddílových příspěvků osvobozeni. V případě zájmu stát se cvičitelem kontaktujte náčelníka Milana Hybnera na nacelnik@sokolsestajovice.cz.