Platby příspěků – září až leden

Stručné informace o příspěvcích najdete na stránce s informacemi o členství. Obecné informace k platbě příspěvků a termíny, do kterých je třeba který příspěvek uhradit, najdete v řádu jednoty.

Členský příspěvek

Noví členové nechť uhradí členský příspěvek na rok 2018 v následující výši a s uvedeným variabilním symbolem:

Věk k 1. 1. 2018 Částka Variabilní symbol
18 let a méně 250 110
19 až 64 let 550 120
65 let a více 250 130

Do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena. Bez toho nepoznáme, za koho je příspěvek hrazen.

Číslo účtu T.J. Sokol Šestajovice: 2200622110 u Fio banky – kód 2010.


Oddílový příspěvek

Termíny pro platbu oddílového příspěvku na 1. pololetí tohoto cvičebního roku, tedy na období od září 2018 do ledna 2019, jsou následující:

Oddíl Datum
Florbal elévové 20. 9. 2018
Florbal mladší žactvo, dorost 11. 9. 2018
Míčové hry 12. 10. 2018
Předškoláci 2. 10. 2018
Rodiče a děti 1. 10. 2018
Trampolíny 9. 10. 2018
Všestrannost 8. 10. 2018
Zdravotní cvičení 11. 10. 2018
Zálesák 2. 10. 2018
Ženy 8. 10. 2018

Částky a variabilní symboly u oddílů jsou následující:

Oddíl Částka v Kč Variabilní symbol
Florbal elévové 1500 920
Florbal mladší žactvo, dorost 3000 920
Míčové hry 1200 940
Předškoláci 1200 860
Rodiče a děti 1000 810
Tanec 1200 820
Trampolíny 1500 640
Všestrannost 1200 830
Zdravotní cvičení 59 let a méně 1200 850
Zdravotní cvičení 60 let a více 600 850
Zálesák 1200 910
Ženy 1200 840

Do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena a do závorky oddíl, za který platíte. Např.: Hybner Milan (Elévové B). Bez toho nepoznáme, za koho je příspěvek hrazen.

Číslo účtu T.J. Sokol Šestajovice: 2200622110 u Fio banky – kód 2010.


Příspěvky u oddílu rodičů a dětí

Poznámka: U oddílu rodičů a dětí platí oddílový příspěvek jen dítě. Členský příspěvek ale musí být uhradit každý, kdo se aktivně účastní cvičení s dítětem (rodič, oba rodiče, prarodič/-e).


Oddílový příspěvek nejbližší rodiny cvičitelů

Poznámka: Dle rozhodnutí výboru T.J. jsou rodinní příslušníci (rodiče, děti, sourozenci) cvičitelů T.J. Sokol Šestajovice od platby oddílových příspěvků osvobozeni. V případě zájmu stát se cvičitelem kontaktujte náčelníka Milana Hybnera na nacelnik@sokolsestajovice.cz.


Přihlášení do oddílu v průběhu cvičebního roku

Poznámka: Pokud jste se přihlásili do oddílu 19. listopadu 2018 nebo později, platíte oddílový příspěvek ve výši 50 % z uvedené částky. Pokud jste se přihlásili do oddílu v roce 2019, oddílový příspěvek na 1. pololetí cvičebního roku 2018/2019 již neplatíte.