Schůze výboru 12. dubna

Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Šestajovice z dne 2018-04-12

Přítomni: Otáhal, Otáhalová, Vaňková, Kolbabová, Kolbaba, Pospíšil, Hybner

  • Proběhl křest praporu.
  • Proběhla diskuse ohledně fungování oddílu trampolín od září.
  • úkol Eva + Hanka + Helena: vytvořit certifikát pro dárce finančního daru T.J. Sokol Šestajovice
  • úkol Radana + Jakub + Pelikánová: připravit návrh darovací smlouvy
  • cvičitelé byli upozornění na neplatící členy jejich oddílů

Pokud chcete finančně přispět na nákup praporu T.J. Sokol Šestajovice, stačí přispět libovolnou částkou na náš účet (2200622110/2010) a do poznámky nebo do zprávy pro příjemce uvést “dar na prapor”. O daru obdržíte potvrzení.

Zapsal: Hybner