Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice

Pozvánka na valnou hromadu T.J. Sokol Šestajovice

Dne 13.3.2018 v 19:00

V Základní škole Šestajovice,

Komenského 158, 25092, Šestajovice

Těšíme se na Vaši účast!!!

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu zasedání VH
 4. Vystoupení hostů
 5. Kontrola usnesení VH 2017
 6. Zpráva výboru jednoty za uplynulé období
 7. Zprávy odborných útvarů a plán činnosti na rok 2018: náčelnictvo mužů a žen, vzdělavatelé
  • všestrannost
  • zálesák
  • tanec
  • trampolíny
  • kondiční cvičení
  • florbal
  • zdravotní cvičení
  • rodiče a děti
  • předškoláci
  • parkour
  • míčové hry
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Finanční zpráva a rozpočet
 10. Schválení finanční závěrky
 11. Členské a oddílové příspěvky na rok 2018
 12. Rozprava k předneseným bodům
 13. Usnesení VH
 14. Dotazy, diskuse
 15. Závěr

V Šestajovicích dne 12.2.2018

Výbor T.J. Sokol Šestajovice