Schůze výboru 8. března

Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Šestajovice z dne 2018-03-08

Přítomni: Otáhal, Otáhalová, Vaňková, Kolbabová, Kolbaba, Pospíšil, Čermáková

Přítomen na telefonu: br. Hybner

 • Řešení rozložení účtů na střediska – ses. Otáhalová s pí. Pelikánovou

 • Návrh řešení účtů pro 2018 – založení více platebních karet – pro ses. Kolbabovou, br. Hybner, br. Pospíšil – ses. Kolbabová určí termín návštěvy banky

 • Br. Hybner sestaví tabulku k vytváření fotek účtů – automatické „čtení“ účtenek

 • Fyzicky se účtenky sdružují na jednom místě – u ses. Kolbabové – 1 x měsíc až dva odváží br. Hybner pí. Pelikánové

 • S účetní firmou komunikují br. Otáhal a ses. Kolbabová

20:37 přišla ses. Čermáková

Příprava Valné hromady

 • Do neděle večer je třeba ses. Otáhalové a br. Otáhalovi odeslat zprávu o oddílu

 • Br. Otáhal s br. Rudolfem připraví finanční podklady do PowerPoint – jako loni

 • Ses. Kolbabová – hlasovací lístky + prezence – podklady o úhradě příspěvků připraví br. Hybner

 • Občerstvení – zajistí ses. Vaňková

 • Návrh k diskusi – zvýšení příspěvků – jako prevence při absenci dotace – NESCHVÁLENO do Valné hromady, příště v kompetenci výboru

  • floorbal + trampolíny 1.500,- Kč
  • floorbal 2xtýdně 3.000,- Kč
  • ostatní (kromě R+D) 1.200,- Kč
  • PRO:
   • vytváření rezervního fondu („polštář“) při nezískání dotace pro možné
   • investice
   • nárůst zájmu
   • možnost odměny cvičitelům + bonusy
  • PROTI:
   • v případě konkurence i nižší cena
   • může narůst zájem rodičů o kontrolu kvality
   • Úkoly: zajistit zvýšení kvality a kontrola finančního hospodaření – pak výbor může odsouhlasit zvýšení příspěvků

Schůze byla ukončena v 23:01.

Zapsala: Vaňková