Schůze výboru 8. února

Zápis ze schůze výboru T.J. Sokol Šestajovice z dne 2018-02-08

Přítomni: Otáhal, Otáhalová, Vaňková, Kolbabová, Kolbaba, Pospíšil, Čermáková

Přítomen na telefonu: br. Hybner

 • umístění vitríny ve sportovní hale budeme projednávat s p. starostou Hrdlicem
 • br. Pospíšil poslal na rozvěšení na zastávky jeho náborový plakát
 • Florbalisté mají občas mají problémy zabezpečit dřívější hodiny
 • br. Otáhal úkol: připravit pozvánku na VH do setkání s p. starostou Hrdlicem
 • Valnou hromadu bychom rádi v ZŠ Šestajovice - ses. Otáhalová zjistí možnosti
 • 8. dubna ZZZ - výzva pro všechny oddíly: mohou poslat děti

19:50 odešel br. Pospíšil

 • vyúčtována dotace obce - chválíme ses. Otáhalovou
 • návrh ses. Otáhalová: článek o oblastním sletu do dostavníku -> úkol ses. Vaňková
 • br. Otáhal úkol: budou k dispozici plakáty na propagaci oblastního sletu
 • br. Otáhal úkol: sbírka na prapor
 • br. Otáhal úkol: účetnictví na VH
 • br. Otáhal úkol: růžové papíry pro cvičitele
 • 25. března se bude konat zábavné sportovní odpoledne, všechny oddíly jsou zvány, další podobné možná bude 28. dubna
 • obdrželi jsme od ČFbU propagační materiály pro MS ve florbale, s p. starostou Hrdlicem bude projednána možnost jejich umístění v hale
 • vyjádření ke stížnosti p. správce haly na roztrženou žíněnku: zašijeme -> úkol ses. Otáhalová
 • do článku o platbě příspěvků na webu přidána informace o tom, že pokud někdo začne chodit a přihlásí se 23. 4. nebo později, bude platit 50 % obvyklé výše oddílového příspěvku
 • Šestajovická šestka - jediná změna v propozicích oproti minulému ročníku: lehčí váhová kategorie psa bude do 12 kg
 • úkol ses. Vaňková: zapsat Šestajovickou šestku do termínových listin; úkol br. Otáhal: dodat seznam běžeckých serverů, kam závod zapsat
 • br. Hybner upozornil na nepořádek ve skříňkách ve sportovní hale; br. Otáhal navrhl, aby se zodpovědní cvičitelé sešli některé úterý před 16:00 a uklidili; br. Hybner poznamenal, že ses. Otáhalová v tu dobu vyučuje; nebyl stanoven konkrétní termín úklidu
 • ses. Čermáková: oddíl zdravotního cvičení a oddíl míčových her příští ani popříští týden necvičí
 • ses. Vaňková návrh: od nového cvičebního roku r+d nechť jsou společně s jiným sokolským oddílem, např. v pondělí od 15:00 - 17:00
 • ses. Vaňková: v dostavníku bude návrh praporu
 • br. Hybner: informace o pokutě od ČFbU za pozdní dodání zápisu o utkání způsobeného Českou poštou
 • schválena účast br. Doležala na školení trenérů trampolíny III. třídy

Schůze byla ukončena v 21:01.

Zapsal: br. Hybner