Proč jsme vytvořili nový řád

V listopadu 2017 výbor jednoty schválil nový řád, oficiálně zvaný Pravidla provozu T.J. Sokol Šestajovice. Co obsahuje a proč jsme ho vůbec vytvořili?

Za několik let fungování jednoty jsme identifikovali problémy, které se opakovaly. Nastalé situace byly často řešeny ad hoc, bez jednotného systému. Vzniklý řád má jednoznačně a vůči všem členům spravedlivě stanovit řešení těchto situací a přehledně je shrnout do jednoho dostupného dokumentu.

Placení příspěvků

Prolém je jednoduchý - někteří členové neplatí příspěvky. V řádu je jednoznačně určeno, do kdy mají být příspěvky zaplaceny. Můžeme tak členy upozornit a následně ukončit členství a platící členové tak nemusí “doplácet” na ty neplatící.

Neaktivní členové

Členství v našich oddílech je v porovnání s konkurencí levnější, především díky obětavé nezištné práci některých cvičitelů a činovníků shánějících dotace všude možně. Nejspíše proto se stávalo, že někteří členové, ačkoli byli přihlášeni, na cvičení nechodili. Zabírali tak místo dalším zájemcům, kteří by možná k účasti přistupovali disciplinovaněji. Nyní je jednoznačně nastavena hranice neúčasti, při jejímž překročení je možné člena z oddílu vyloučit. Ta je nastavena na - i k nemocnějším dětem - velmi tolerantně na neúčast na 60 % z cvičebních hodin v daný okamžik proběhlých od začátku pololetí.

Zároveň byla zavedena “akademická čtvrthodinka” kvůli nedochvilným cvičencům.


Řád dále obsahuje odkaz na stanovy České obce sokolské, které platí pro všechny členy T.J. Sokol Šestajovice, na provozní řády sportovišť, na kterých cvičíme a způsob řešení méně podstatných událostí a také povinnosti cvičitelů.


Věříme, že tato pravidla přispějí k lepšímu fungování činnosti v jednotě. Pokud byste k některým z nich měli výhrady, dotazy či připomínky, budeme rádi za jejich sdělení prostřednictvím kontaktního formuláře v zápatí této stránky.