Platby příspěků - únor až červen

Aktualizováno 2018-02-09 o výši oddílového příspěvku pro členy přihlášené od poloviny pololetí.

Aktualizováno 2018-02-23 upřesněním podmínek placení členských příspěvků rodičů v oddílu rodičů a dětí.

Nejzazší termín pro platbu členského příspěvku na rok 2018 je neděle 11. února. Částky a variabilní symboly jsou následující:

Věk k 1. 1. 2018 Částka Variabilní symbol
18 let a méně 250 110
19 až 64 let 550 120
65 let a více 250 130

Do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena. Bez toho nepoznáme, za koho je příspěvek hrazen.

Termíny pro platbu oddílového příspěvku na 2. pololetí tohoto cvičebního roku, tedy na období od 5. února do června jsou následující:

Oddíl Datum připsání na účet T.J.
Parkour 19. února 2018
Rodiče a děti 18. února 2018
Zdravotní cvičení 21. února 2018
Trampolíny 19. února 2018
Florbal jen úterý 19. února 2018
Florbal jen čtvrtek 21. února 2018
Florbal úterý i čtvrtek 12. února 2018
Míčové hry 22. února 2018
Tanec 18. února 2018
Všestrannost 18. února 2018
Ženy 18. února 2018
Muži 18. února 2018
Zálesák 20. února 2018
Předškoláci 19. února 2018

Částky a variabilní symboly u oddílů jsou následující:

Oddíl Částka v Kč Variabilní symbol
Parkour 1000 610
Rodiče a děti 1000 810
Zdravotní cvičení 59 let a méně 1000 850
Zdravotní cvičení 60 let a více 500 850
Trampolíny od 16:00 1300 640
Trampolíny od 17:00 1300 650
Florbal jen úterý 1000 920
Florbal jen čtvrtek 1000 920
Florbal úterý i čtvrtek 2000 920
Míčové hry 1000 940
Tanec 1000 820
Všestrannost 1000 830
Ženy 1000 840
Muži 1000 620
Zálesák 1000 910
Předškoláci 1000 860

Do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena a do závorky oddíl, za který platíte. Např.: Hybner Milan (Muži). Bez toho nepoznáme, za koho je příspěvek hrazen.

Číslo účtu T.J. Sokol Šestajovice: 2200622110 u Fio banky – kód 2010.

Upozornění: V tomto cvičebním pololetí bude v oddílech předškoláků, mužů a žen probíhat nácvik hromadných skladeb na všesokolský slet. Informujte se u vedoucích oddílů o průběhu hodin.

Poznámka: U oddílu rodičů a dětí platí oddílový příspěvek jen dítě. Členský příspěvek ale musí být uhradit každý, kdo se aktivně účastní cvičení s dítětem (rodič, oba rodiče, prarodič/-e).

Poznámka: Dle rozhodnutí výboru T.J. jsou rodinní příslušníci (rodiče, děti, sourozenci) cvičitelů T.J. Sokol Šestajovice od platby oddílových příspěvků osvobozeni. V případě zájmu stát se cvičitelem kontaktujte náčelníka Milana Hybnera na nacelnik@sokolsestajovice.cz.

Poznámka: Pokud jste se přihlásili do oddílu 23. dubna 2018 nebo později, platíte oddílový příspěvek ve výši 50 % z uvedené částky. Pokud jste se přihlásili do oddílu 18. června 2018 nebo později, oddílový příspěvek již neplatíte. Členský příspěvek zůstává v nezměněné výši.