Schůze výboru 11. ledna 2018

Přítomni: Otáhal J., Kolbabová, Kolbaba, Hybner

Kontrolní komise: Lacina

Host: Otáhal V.

Omluveny: Otáhalová, Vaňková

 • granty ze župy byly vyúčtovány
 • žádost ns MŠMT Můj klub odeslána
 • účetnictví bude předáno účetní firmě
 • vyúčtování MŠMT vypracuje br. Otáhal se ses. Kolbabovou do konce ledna
 • odsouhlasena výše odměn trenérů v roce 2018
 • bylo navrženo zvýšení oddílového příspěvku na pololetí od září 2018 u oddílu trampolín a florbalu u členů přihlášených na 1 trénink týdně na 1500 Kč, u oddílu florbalu u členů přihlášených na 2 tréninky týdně na 3000 Kč ← tento návrh bude prodiskutován s trenéry, poté se o něm bude hlasovat
 • bylo navrženo zvýšení oddílového příspěvku na pololetí od září 2018 na 1200 Kč u všech ostatních oddílů kromě oddílu rodičů a dětí, kde výše příspěvku zůstane
 • br. Hybner a br. Otáhal úkol: domluvit na obecním úřadě tělocvičnu od září a zkontrolovat, zda nebude – vzhledem k rozšíření kapacity základní školy – v námi využívaných hodinách obsazená
 • běžecký závod Šestajovická Šestka se bude konat 7. 10. 2018
 • valná hromada T.J. Sokol Šestajovice se bude konat 13. března 2018
 • schůze výboru se budou konat 8. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 14. června, 30. srpna, 4. října, 15. listopadu, 13. prosince
 • nácvik sletové skladby Borci se bude konat 5. února 2018 od 19:00 do 20:00 ve SH Šestajovice
 • br. Otáhal úkol: email Škarkovi ohledně vitríny ve sportovní hale