Památný den sokolstva

Vzpomínkový akt vypouštění svíček se bude konat v Šestajovicích v neděli 8. října od 19:00 u rybníku na Berance.


Památný den sokolstva


Dopis vzdělavatelům tělocvičných jednot

Praha 20. září 2017

Vážené sestry, bratři,

8. října v předvečer významného roku 2018 se letos již pošesté uskuteční v Tyršově domě v Praze, v župách i jednotách společenské akce, kdy si sokolové i veřejnost připomenou tisíce členů našeho spolku, kteří přinesli v boji za vznik našeho samostatného státu, udržení jeho existence a demokratických základů oběti nejvyšší. Tento den je vzpomínkou na neblahé výročí tragických událostí, které bezprostředně ohrozily samou existenci sokolského hnutí. 8. října v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni významní představitelé ústředí, žup i řady jednot našeho spolku. A mnoho z nich zaplatilo za svou oddanost Sokolu životem.

Pohnuté událostí z roku 1941 jsme si poprvé připomněli v Tyršově domě u příležitosti 150. výročí založení Sokola v roce 2012 a obdobně pak každoročně i v řadě našich tělocvičných jednot a žup. A vzhledem k příznivému ohlasu těchto pietních akcí nejen v sokolské veřejnosti, ale například i ve sdělovacích prostředcích, prohlásilo již v roce 2013 zasedání Výboru ČOS 8. říjen Památným dnem sokolstva s nadějí, že se v budoucnu stane i významným dnem České republiky.

I v letošním roce Vzdělavatelský odbor ČOS ve spolupráci s vedením ČOS připravil při této příležitosti vzpomínku, která se bude konat za přítomnosti významných hostů, jmenovitě zástupce kanceláře prezidenta republiky, členů parlamentu a vlády ČR i zahraničních diplomatů, v neděli 8. října 2017 od 16.30 hodin v Michnově paláci a u pamětních desek v Tyršově domě. Tomuto pietnímu aktu bude jako každoročně od 15.30 hodin předcházet krátké shromáždění u památníku 3. odbojů (nádvoří TD) spojené s položením věnců a květin. Vzdělavatelský odbor proto doporučuje sokolským župám a jednotám, aby ve významných říjnových dnech uspořádaly obdobné vzpomínkové akce v místech svého působení. Při jejich přípravě lze využít Vzdělavatelských listů, které byly přílohou zářijového vydání časopisu Sokol v roce 2014 a jsou věnovány tomuto významnému dni, a to nejen z hlediska událostí z 8. října 1941, ale přináší i širší historické připomenutí všech obětí pohnuté sokolské historie. Z dalších vhodných materiálů je možné uvést příspěvky ses. Žitné v předloňském vydání Sokolských souzvuků (č. 8–9, září – říjen, ročník 5, 2015), včetně informace o velice příznivě přijatém Večeru sokolských světel. Článek i metodické podklady najdete na webu www.sokol.eu.

Letos obdobně jako vloni Vzdělavatelský odbor pro propagaci této vzpomínkové akce rozesílá na župy i pro další případnou distribuci na jednoty plakáty, které je možné si také stáhnou i z internetových stránek www.sokol.eu.

Vzdělavatelský odbor by s radostí uvítal, kdyby důstojný průběh letošního Památného dne sokolstva a s ním spojených akcí opět připomenul naší veřejnosti nejen historický význam našeho spolku včetně jeho obětí, ale přispěl i k propagaci jeho současné činnosti. Současně si Vás tímto Vzdělavatelský odbor dovoluje pozvat na výše uvedená pietní shromáždění v Tyršově domě.

Nazdar!

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r. vzdělavatel ČOS

Mgr. Kateřina Pohlová, v. r. jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS