Schůze výboru 4. 10. 2017

Zápis ze schůze výboru T. J. Sokol Šestajovice konané dne 4. 10. 2017 v 19:00, Revoluční 408, Šestajovice

Číslo schůze: 15

Počet přítomných členů: 4 členů, 0 čl. KK, hosté – 2 – prezenční listina – příloha 1 tohoto zápisu

Řádně omluveni: ses. Otáhalová, br. Kolbaba

Program schůze: zaslán 4. 10. 2017, příloha 2 tohoto zápisu

Schůzi zahájil br. Otáhal

Zapisovatelem byla jmenována ses. Vaňková

Ověřovatelé zápisu: br. Hybner, br. Otáhal

Členové výboru schválili pořad schůze a zapisovatele.

Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou právoplatná.

15-05-05 Na OÚ byl zaslán výpis z účtu s razítkem a podpisem. Nedoplatek na vratce dotace 0,06 Kč – uhrazeno převodem z účtu dne 4. 10. 2017

15-05-07 Pomahatelé do odd. Předškolák – schváleno neplacení oddílového poplatku pro děti. Podmínka – účast na otevřených akcích (Dětský den, Punčobraní, Večer světel) 2x/rok Pomahatelé do ostatních oddílů – je třeba promyslet nefinanční odměny

15-06 Br. Pospíšil pochválen za akci k památce manželů Starých. Za jednotu zaslat oficiální poděkování EXPO Sale a řediteli školy

15-07 Do 12.10.2017 je třeba na župu nahlásit počty sletových cvičenců.

Floorbal – nákup dresů – koupí si rodiče – jednohlasně schváleno

• Dokoupit rozlišováky • Přidat dresy do sady – 5 ks pro starší

Ses. Čermáková chce tričko TJ. Sokol Šestajovice – vybere si tričko v Decathlonu k potisku – schváleno

Šestajovická šestka – plán

 • Sraz je na fotbalovém hřišti v 7:30. Prosím o předání informace pomocníkům ze ZŠ. Budeme stavět stan.
 • Vráťa - 3 pomocníky na značení trasy, fáborky krepové, zatáčky moukou; dodá poplašnou pistoli; Milan dodá mlíko (cca 800 m)
 • stupně vítězů - Vráťa zkusí převoz domluvit s technickými službami (T. Dvořák)
 • Simča má spínaní špendlíky, protože je dnes sehnala v Lidl, pomůže při registraci; Eva dodá NTB
 • Simča sedomluví s Hankou, zda je krabice po T-Mobile běhu - zda tam jsou * trička MoveWeek pro pořadatele
 • Radana - tiskne startovní čísla - formát A5; Eva má eurodesky - měli jen formát A4, tak to přehneme nebo ořežeme.
 • Hanka - shání medaile a ceny, příp. hlavné ceny koupí Jakub (Milane, něco v sokolské prodejně?), zajistí kombo, prodlužku a stopky.
 • Eva - dodá NTB, časomíra (malé děti - jen pořadí, neměřit časy), zajistí zábavu pro děti po závodech (slackline, lano, tenisáky). Eva a Lukáš koupí vody v Lidl - cca 150 ks (pokud Kuba nepojede na nákup jinam) a sušenky.
 • Milan - zajistil zábor ul. Tyršova na Obecní policii, prověří, zda je třeba požádat hasiče, zajistí klíč od fotbalovny - toalety, příp. se zaptá v hospodě Frenky´s, zda tam nechtějí být.

15-08 Prapor odhlasován – objednávka připravena k podpisu statutárními orgány T.J. – platba po vyhotovení

15-10 Zálesák potřebuje pomahatele a členy – bude aktivní nábor členů

15-12 Sport pro všechny – na webu na stránce oddílů – výzva k zápisu náhradníků

15-13 Plán výborů do konce roku: 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 1. 2018

Bylo by vhodné sestavit pravidla pro členy – úhrada členství do 3 týdnů (3 cvič. jednotky)

 • Změna trenéra je možná
 • Zrušení tréninku bez náhrady + možná jiná náhrada – 10%
 • Pro nemoc se příspěvek nevrací
 • Pořadí přijatých určuje datum přijetí

- zformuluje br. Hybner.

Schůze výboru byla ukončena v cca 22:30.

Zapsala: ses. Eva Vaňková

Zápis ověřil: br. Milan Hybner