Schůze výboru 13. 6. 2017

Zápis ze schůze výboru T. J. Sokol Šestajovice konané dne 13. 6. 2017

 • Trampolíny s GT – dojednána vzájemná zápůjčka – výbor souhlasí. Smlouvu s Trampolíny s.r.o. jako vzor dodá br. Otáhal a zkontroluje ji a s GT vykomunikuje br. Hybner, připraví k podpisu. Do smlouvy doplníme odstavec o nezapůjčování na závody. V případě požadavku na závody bude T.J. Sokolem Šestajovice účtováno nájemné 100,- Kč/hod.

 • Ses. Otáhalová objedná a koupí stoly

 • Br. Otáhal informoval o postupu do 2. kola dotačního programu MŠMT ČR – čeká se na příkaz ministerstva – přidělena provozní dotace 150 tis. Kč. Lze čerpat i na nájem – nutno ověřit. Pokud je žádost nad 100tis., hradí jednota 60 %. Br. Otáhal bude požadavky dotace konzultovat se ses. Farkašovou, hospodářku TJ. Sokol Český Brod, která řeší i dotace župy

 • Z obecní dotace se nakoupí vše podle seznamu k dotaci – není vhodné dotaci vracet, abychom mohli žádat příště. Nově vypsaná obecní dotace – nepovolena pro nájmy a provoz – podání do konce července 17, vyúčtování té staré dotace do kdy?

 • Odsouhlaseno podání žádosti
  • Trička a kšiltovky – cena cca 20tis.
  • Stupně vítězů
  • Startovní pistole + 2x stopky
 • Požadavky cvičitelů – br. Hybnerovi

 • Reklamní silikonové náramky nebo spinner

 • Koupit stan – do závodů – ses. Kolbabová – potisk + 1 den

 • Prapor – odložit objednání na konec roku podle fin. vstupů nového šk. roku

 • MZDY – až dojdou prostředky z dotace – okamžitě rozdělit 40tis. Kč, zbytek podle tabulky koncem roku, jak to bude vycházet – tabulku dle členské základny připraví ses. Kolbabová

 • Nedoplatky
  • členské za 2016 – prominout
  • Oddílové - září 2016 až leden 2017 - vymáhat - seznam Hance ke komentáři
  • vždy musíme mít jistotu, že skutečně chodí a opravdu nezaplatili
   1. Pololetí šk. roku 2016/2017 – vymáháme obojí
 • Oddíl floorbalu registrován u ČFBU – 3.000,- Kč – platba provedena – od mnoha plateb ses. Otáhalové chybí doklady za školení a provedené platby. Je třeba urgovat dodávání dokladů.

 • Je třeba naplánovat a zrealizovat aktivní platbu pro ses. Kolbabovou

 • Jednání se starostou obce – nutno podepsat dodatek smlouvy o nájmu haly – br. Otáhal a br. Kolbaba – dodatek je připraven, podpis do konce června 2017

 • Při zápisech na 1. pololetí 2017/2018 – souhlas s účastí na Všesokolském sletu

 • Kompetence na T-Mobile Olympijský běh
  • Br. Otáhal a br. Kolbaba – omluveni
  • Garant a koordinátor příprav – br. Hybner – na obci se hlásí pohyb po komunikaci
  • Dosud přihlášeno 88 závodníků – z toho cca 60 dospělých
  • Br. Pospíšil – spolu s odd. Zálesák – značení a zajištění trasy – PEVNÉ FÁBORKY=ne krepák
  • dodá kanystr na vodu, který Zálesáci mají
  • ses. Otáhalová – projedná zapůjčení stanů z KRPŠ (2ks a 2ks od ses. Černochové) * 2ks stopky
  • bude moderovat závod
  • zajistí fotografa
  • připraví záchranářský set – lékárničku
  • Ses. Vaňková – vypere trička pro organizátory
  • dodá pestré gumičky ke značení trasy * poptá zapůjčení audio sestavy z MŠ Klánovice * zajistí Andreu Smolínovou jako autospojku * bude koordinovat dobrovolníky
  • Ses. Kolbabová – zajišťuje „dětský koutek“
  • Registrace – dospělý dobrovolník
  • Zdravotník – ses. Otáhalová, ses. Smolínová + oslovit další
  • Pronájem Toi Toi – hradí obec – projednává br. Hybner
 • Další akce – návrh spojit oslavu manž. Starých se sletovou štafetou – termín 24.9.2017. Musí být předmětem další schůzky.