Stavění májky a vítání jara

Obecní úřad Šestajovice
T. J. Sokol Šestajovice
Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice

Obec Šestajovice Sokol Sbor dobrovolných hasičů

Vás srdečně zvou na již tradiční

Stavění májky a vítání jara

Aj hájek, hájek,
zelený hájek,
urost nám v něm
omalovaný májek.

Přijďte ozdobit symbol jara i svou stužkou!

V neděli 30. 4. 2017 na Fotbalovém hřišti Šestajovice

Program  
15.30 Zahájení zdobení májky
16.00 – 17:30 Volná zábava, setkávání a soutěže
17.30 Kulturní program žáků a cvičenců
18.00 Stavění májky
18.30 Opékání buřtů a volná zábava
20.00 Zapálení hranice

Májka

Čarodějnice