Zálesácký závod zdatnosti

V neděli 26.03.2017 se členové turistického oddílu Zálesák T. J. Sokol Šestajovice zúčastnili župního přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti, pořádaného již tradičně Sokolem Mšeno, který probíhal v lesoparku Debř, jenž je součástí přírodní rezervace Kokořínský důl.

Na start se ze Šestajovic postavila dvě družstva mladšího žactva a jedno družstvo žactva staršího. Na trase závodu čekala na družstva jednotlivá stanoviště se soutěžními úkoly – soutěžilo se ve znalostech zdravovědy, vlastivědy, přírodovědy, otázkách z historie a současnosti Sokola, házení na cíl, uzlování, překonání lanových překážek a členy staršího družstva pak ještě čekala orientace dle azimutu, luštění zprávy v morseovce, šplh na laně, praktické poskytování první pomoci, sekce zručnosti při práci s pilou a nožem a poslední disciplínou, pro nás „královskou“, bylo rozdělání ohně na čas. A byl to závod úspěšný.

Družstvo mladšího žactva obsadilo v konkurenci 10 družstev druhé místo, družstvo staršího žactva pak obsadilo ve stejně početně obsazené kategorii krásné čtvrté místo a jen o jednu příčku mu unikl postup na celorepublikový přebor ČOS. Druhé družstvo mladších pak skončilo ve své kategorii sedmé.

Před vyhlášením výsledků jsme si ještě prošli tento krásný kout přírody a na ohni opekli špekáčky. Cestou domů jsme se jali oslavit náš úspěch návštěvou cukrárny.

Tímto bych chtěl poděkovat všem závodníkům za reprezentaci naší jednoty, kromě  našeho oddílu, i Honzovi z oddílu florbalu a Viktorovi ze všestrannosti, kteří doplnili naše družstva. Dále tatínkům – jmenovitě Petrovi, Liborovi a Tomášovi, kteří mi pomohli jednak s dopravou závodníků, jednak na místě.

Tímto závodem pomyslně odstartovala jarní část činnosti oddílu, ve které nás čeká spousta dalších akcí. Většina z nich je otevřena pro všechny šestajovické sokolky a sokoly a některé z nich i pro nesokolskou veřejnost. Informace o těchto akcích, jejich termínech a další podrobnosti jsou na webu šestajovického Sokola nebo facebokovém profilu oddílu pod názvem Zálesák Sokol Šestajovice. Neváhejte a klidně se k nám přidejte – Sokol letí už 155 let, tak poleťte taky.

Za TO Zálesák

Vratislav Pospíšil

Tým T.J. Sokol Šestajovice