Schůze výboru 23. 2. 2017

Počet přítomných členů: 6 členů, 1 čl. KK (br. Lacina), hosté - br. Pospíšil, ses. Halaxová, ses. Černochová, ses. Čermáková

 • Schválen nákup triček pro odd. Zálesák
 • Zjistíme zájem o tábor – termín 24.-31.7.2017. Pozn. z 2017-03-23: Zájem o tábor byl nízký (zjišťováno osobně br. Pospíšilem a ses. Otáhalovou), letos se tedy letní tábor konat nebude.
 • Br. Pospíšil se zúčastní školení pobytu v přírodě a hl. vedoucí letních táborů
 • Dětský den – termín 3. 6. 2017 – br. Pospíšil zajistí dynamickou ukázku + zásah se psy
 • Jednání na obecním úřadě – obec zakoupila floorbalové zábrany do branky.
 • Příprava valné hromady 21. 3. 2017
 • 9. 4. 2017 potvrzení a na OÚ schválený termín Sportovního odpoledne jako náhrady pro rytmiku a míčové hry
 • Br. Hybner – floorball – sobotní tréninky rodičům nevyhovují, budou jen do konce března 2017, od dubna 2017 se prodlouží čtvrteční tréninky, soboty dobrovolně – venku
 • Rodičům dětí se nelíbí zvýšení oddílového příspěvku – požadují možnost volby docházet 1x týdně.
 • Plán rozvrhu na rok 2017/2018 – od září bude volno shodně se šk. rokem 2016/2017
 • Trenéři floorballu – schválena odměna 2000,- Kč/měs., musí se zúčastnit školení
 • Musí podepsat prohlášení daňového poplatníka
 • Br. Pospíšil hledá nového pomahatele
 • Schváleno – pomahatelé neplatí oddílové poplatky, platí se členské
 • Dotace na prapor - zažádat na župě (cca 20 tis.) a ČOS (cca 5 tis.), zjistí se i příspěvek obce – žádost na vzdělavatelské předsednictvo – zajistí ses. Vaňková