Příspěvky v novém pololetí

Vážení rodiče, vážené sestry, vážení bratři,

se začátkem nového roku se pojí povinnost uhradit členský příspěvek člena České obce sokolské. Ten je pro letošní rok pro členy do 18 a nad 65 let ve výši 250 Kč. Pro dospělé (18–65 let) činí tento příspěvek 550 Kč. (Dopis vysvětlující zvýšení příspěvků v PDF.) Příspěvek je na celý rok 2017.

V únoru také začíná nové cvičební pololetí a je tedy třeba uhradit oddílový příspěvek, jehož výši naleznete níže.

Příspěvky zasílejte bankovním převodem s následujícími údaji

  • číslo účtu: 2200622110
  • kód banky: 2010 (Fio banka)
  • variabilní symbol: dle tabulky níže
  • zpráva pro příjemce: jméno cvičence a název oddílu, do kterého se hlásí

Při hrazení členského a oddílového příspěvku uhraďte prosím každý příspěvek samostatným příkazem s příslušným variabilním symbolem.

Variabilní symboly

Člen Částka Variabilní symbol
Dítě do 18 let 250 Kč 110
Senior nad 65 let 250 Kč 130
Dospělý 550 Kč 120
Oddíl Částka za pololetí Variabilní symbol
Florbal – mladší žáci 2000,– Kč 920
Florbal – starší žáci 2000,– Kč 930
Kondiční cvičení žen 1000,– Kč 840
Kondiční cvičení mužů 1000,– Kč 620
Míčové hry 1000,– Kč 940
Parkour 1000,– Kč 610
Rodiče a děti (poznámka 1) 1000,– Kč 810
Rytmika a tanečky 1000,– Kč 860
Tanec 1000,– Kč 820
Trampolíny – 6–8 let 1300,– Kč 640
Trampolíny – 9–11 let 1300,– Kč 650
Všestrannost 1000,– Kč 830
Zálesák 1000,– Kč 910
Zdravotní cvičení – do 59 let 1000,– Kč 850
Zdravotní cvičení – nad 60 let 500,– Kč 850

Poznámka 1: Oddíl rodičů a dětí hradí 2000,– Kč za rok i když cvičí dva cvičenci - rodič a dítě. U cvičení v tomto oddíle se předpokládá, že jsou oba cvičenci členy Sokola - ne pouze dítě. Celková cena tedy činí 2800,– Kč/rok.

Méně běžné situace

  • V případě, že cvičenec není členem Sokola, je oddílový poplatek 4250,– Kč za rok pro jakýkoli oddíl. Cena pro nesokolskou veřejnost je vyšší a vychází z reálných nákladů. Důvodem jsou dotace, které jako Sokol získáváme a hradíme z těchto prostředků další náklady s aktivitami sokolských cvičenců spojené. Cena je tedy pro členy nižší a to o dotace, granty a jiné pro Sokol získané finanční prostředky, závazně použitelné pouze pro členy Sokola.

  • Platby v hotovosti přijímáme ve výjimečných případech. Důvodem je přehlednost plateb a nezdržování samotného cvičení administrativními úkony.

  • Pokud se chcete stát členy Sokola, ale nebudete navštěvovat žádný oddíl, oddílový příspěvek neplatí

Konkrétně upozorňujeme na zvýšení příspěvku u oddílu florbalu, který se zvyšuje na 2000 Kč (důvodem je zvýšení počtu tréninků z jednoho na dva týdně). Toto bylo schváleno výborem jednoty na jeho schůzi dne 2. února 2017.

Některé zdravotní pojišťovny nabízí svým klientům uhrazení části poplatku za cvičení. Přehled naleznete v článku na www.sokol.cz.

Oba příspěvky prosím uhraďte do konce února 2017.

Děkuji,

Milan Hybner
náčelník
T.J. Sokol Šestajovice