Schůze výboru

Dne 2. února jsme se sešli a probírali následující:

Domluvíme jednání se starostou obce, jehož cílem bude:

  • zažádat o příspěvek na zástěnu do florbalové brány, příspěvek na florbalové dresy, příspěvek na sokolský prapor,
  • navrhnout umístění uzamykatelné vitríny do výklenku ve sportovní hale naproti vchodovým dveřím; tam by šly kromě plakátů vystavit i trofeje; polovina by byla vyhrazena pro Sokol a polovina pro GT Šestajovice,
  • zažádat o uvolnění sportovní haly ve čtvrtek v čase 18:00-19:00 pro využití oddílem florbalu,
  • zažádat o slevu na pronájem sportovní haly v pátek 14:00 – 15:00, kdy oddíl míčových her sdílí prostor s družinou ZŚ,
  • zažádat o zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na informačních nástěnkách obce.

Další probrané věci:

  • Oddílový příspěvek v oddíle florbalu mladších i starších žáků se vzhledem ke zhruba dvojnásobnému počtu tréninků mění z 1000 Kč na 2000 Kč na pololetí.

  • Byly naplánovány sportovní a jiné akce na rok 2017, ty jsou na webu v kalendáři akcí; akce budou zadány i do portálu Sport v okolí

  • Cvičitelům bude za 1. pololetí cvičebního roku 2016/2017 vyplacena odměna 2000 Kč.

  • Ruší se oddíl zdravotního cvičení v přírodě.

  • Zkusíme zjistit u správce sportovní haly, kde se nacházejí snižovače do florbalové brány, budeme naše členy lépe informovat o výhodách členství v ČOS a další