Přehled hospodaření 2. pol. 2016

Přehled hospodaření T.J. Sokol Šestajovice 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016.

Příjmy/výdaje Druh Celkem Kč
Příjmy Členské příspěvky 13 900
  Dotace obec 56 558
  Dotace župa 29 273
  Oddílové příspěvky pololetní 123 800
  Oddílové příspěvky roční 4 500
  Soustředění 7 650
  Pokladna 4 100
Příjmy celkem   239 781
Výdaje Členské známky, průkazy -16 865
  Nájmy -42 523
  Nákup nářadí a náčiní -166 685
  Provozní náklady -55 687
  Školení cvičitelů -12 600
Výdaje celkem   -294 360
Bilance   -54 579

Pozn.: 15. 1. 2017 aktualizováno o položku pokladna a aktualizována částka dotace obec.