Zápis výbor 15. 12. 2016

Přítomni: Otáhal, Otáhalová, Hybner, Kolbabová, Lacina, Pospíšil

 • v roce 2017 plánujeme znovu se účastnit se na akcích, na kterých jsme se účastnili v roce 2016 (dětský den, letní soustředění, veletrh kroužků v Klánovicích, památný den sokolstva, šestajovická šestka, vánoční punč)
 • Pospíšil: měli bychom si dát za cíl více zapojit členskou základnu
 • Otáhal: každá akce bude mít svého garanta zodpovědného za její organizaci
 • Otáhalová: vzdělavatelé jednoty reprezentovaly na koncertě pro župu Barákovu
 • Otáhal: na webu by měla být prezentace cvičitelského sboru, termíny schůzí výboru, odkaz na účetnictví uvedené ve spolkovém rejstříku, stručné hospodaření jednoty
 • schálen nákup vybavení pro odd. zálesák, v případě dostatku financí i stanu pro akce jednoty a vybavení pro oddíl trampolín
 • Otáhal: návrh umístit transparent jednoty na zeď u workoutového hřiště
 • smlouva o dotaci od obce Šestajovice byla podepsána
 • faktury od župy Barákovy byly uhrazeny
 • vedoucí oddílů mají za úkol urgovat neplatiče
 • Otáhal: činnost starosty: podání žádosti v programu VIII MŠMT
 • Hybner připraví dodatek smlouvy o pronájmu, kde bude uveden i pronájem nafukovací haly
 • akce na rok 2017 budou naplánovány na schůzi dne 2. 2. 2017

Termíny schůzí výboru:

2. 2. 2017 23. 2. 2017 9. 3. 2017 19:00 - Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice 6. 4. 2017 18. 5. 2017 15. 6. 2017 - pouze v případě, že bude něco k řešení