Vyzvedávání dětí

Vážení rodiče,

je naším společným cílem budování vztahu ke sportu a pohybu Vašich dětí. Víme ovšem, že současné časové možnosti jsou pro rodiče omezující a proto jsme se nabídli s pomocí při vyzvedávání dětí z družiny a MŠ. Neberte toto ovšem jako naši povinnost či samozřejmost, ale pomoc, kterou nelze nárokovat.

Jak postupovat?

  1. Ve školní družině zapiště do registračního formuláře (přihláška do družiny) čas, den kroužku a jméno kroužku, a kdo vyzvedává - trenér T.J. Sokol (nepište konkrétní jméno).
  2. Uveďte, zda-li se bude dítě vracet zpět do družiny, nebo bude-li odcházet ze sokola samo, vyzvedává jej rodič.
  3. Žádost o pomoc s vyzvedáváním dítěte zašlete na nacelnice@sokolsestajovice.cz.

Děti vyzvedáváme pouze na tanec, všestrannost a trampolíny. Na ostatní aktivity docházejí děti samostatně. Dítě vyzvedneme až v případě, že jsou obě strany o vyzvedávání obeznámeny a to minimálně týden před prvním vyzvednutím.

Děti vyzvedneme v případě, že je dítě zdrávo, nemá aktuálně žádný zdravotní problém a je-li ochotno na aktivitu dobrovolně s trenérem odejít. V případě, že si dítě bude stěžovat např. na bolest hlavy, bude odchod bojkotovat či nebude k odchodu řádně a včas připraveno, bude ponecháno v družině a T.J. Sokol za něj nezodpovídá. Družina bude informovat rodiče, že dítě zůstalo ve školní družině a rodič jej vyzvedne tam.

Hana Otáhalová náčelnice