Jak se přihlásit do oddílu ve cvičebním roce 2016/2017

Více info o oddílech

  1. stáhněte si evidenční list
  2. pečlivě ho vyplňte a pošlete sken hospodářce nebo odevzdejte při Vašem prvním cvičení
  3. uhraďte převodem na účet příspěvek, viz níže

Členem Sokola se můžete stát i tehdy, když nebudete aktivně navštěvovat žádný oddíl. Stane se z vás takzvaný „přispívající člen“ a podpoříte tak činnost sokolského hnutí po celé republice.

Příspěvky

Každý člen Sokola hradí členský příspěvek člena České obce sokolské. Ten činí pro členy ve věku 18-64 let 500 Kč a pro členy mladší než 18 let nebo 65 let a starší 100 Kč. Členský příspěvek se hradí na kalendářní rok. Částka je vždy stejná, ať se platí kdykoli v průběhu roku. Stávající členové hradí členský příspěvek v lednu; na základě jeho zaplacení obdrží na daný rok známku, kterou nalepí na členský průkaz, jímž se na akcích prokážou jako aktivní členové České obce sokolské.

Pokud chcete cvičit a aktivně navštěvovat nějaký oddíl, je třeba uhradit ještě oddílový příspěvek. Abyste se mohli stát členem oddílu, musíte být členem ČOS (výjimka – viz níže). Oddílový příspěvek se platí za pololetí, tedy od září (či října) do ledna a od února do června.

Příspěvky zasílejte bankovním převodem s následujícími údaji

  • číslo účtu: 2200622110
  • kód banky: 2010 (Fio banka)
  • variabilní symbol: dle tabulky níže
  • zpráva pro příjemce: jméno cvičence a název oddílu, do kterého se hlásí

Při hrazení členského a oddílového příspěvku uhraďte prosím každý příspěvek samostatným příkazem s příslušným variabilním symbolem.

Variabilní symboly

Člen Částka Variabilní symbol
Dítě do 18 let 100 Kč 110
Senior nad 65 let 100 Kč 130
Dospělý 500 Kč 120
Oddíl Částka za pololetí Variabilní symbol
Florbal – mladší žáci 1000,– Kč 920
Florbal – starší žáci 1000,– Kč 930
Kondiční cvičení žen 1000,– Kč 840
Míčové hry 1000,– Kč 940
Parkour 1000  
Rodiče a děti (poznámka) 1000,– Kč 810
Rytmika a tanečky 1000,– Kč 860
Tanec 1000,– Kč 820
Trampolíny – 6–8 let 1300,– Kč 640
Trampolíny – 9–11 let 1300,– Kč 650
Všestrannost 1000,– Kč 830
Zálesák 1000,– Kč 910
Zdravotní cvičení – do 59 let 1000,– Kč 850
Zdravotní cvičení – nad 60 let 500,– Kč 850
Zdravotní cvičení v přírodě   870

Poznámka: Oddíl rodičů a dětí hradí 2000,– Kč za rok i když cvičí dva cvičenci - rodič a dítě. U cvičení v tomto oddíle se předpokládá, že jsou oba cvičenci členy Sokola - ne pouze dítě. Celková cena tedy činí 2600,– Kč/rok.

Méně běžné situace

  • V případě, že cvičenec není členem Sokola, je oddílový poplatek 4250,– Kč za rok pro jakýkoli oddíl. Cena pro nesokolskou veřejnost je vyšší a vychází z reálných nákladů. Důvodem jsou dotace, které jako Sokol získáváme a hradíme z těchto prostředků další náklady s aktivitami sokolských cvičenců spojené. Cena je tedy pro členy nižší a to o dotace, granty a jiné pro Sokol získané finanční prostředky, závazně použitelné pouze pro členy Sokola.

  • Platby v hotovosti přijímáme ve výjimečných případech. Důvodem je přehlednost plateb a nezdržování samotného cvičení administrativními úkony.

  • Pokud se chcete stát členy Sokola, ale nebudete navštěvovat žádný oddíl, oddílový příspěvek neplatíte.