Sokolský věnec

Dne 8. května 2016 se v 8. hod. ráno u pomníku obětem obou světových válek na náměstí v Šestajovicích sešla různorodá skupina, kterou však spojoval jeden cíl. V dnešní rozhárané době se snažili zastavit a připomenout si ty, kteří položili život za lepší život nás, generací následujících.

Nebyli bychom to však my, Sokolové, kdybychom se nepokusili i slavnostní okamžik ještě obohatit o nějaké poznání navíc a získání dalších vědomostí. Pro mě osobně slavnostní okamžik začal dříve – tehdy, když jsme se dohodli, že ve spolupráci s oddílem zálesáků vlastnoručně připravíme věnec, který pak v den D u pomníku položíme. Na středeční schůzce se mi dostalo té cti, že jsem se mohla spolu se ses. Kolbabovou přesvědčit, že dnešní mládež není tak ignorující, jak můžeme vidět a slyšet všude kolem.

V průběhu schůzky proběhla debata na téma státních symbolů, významu státních barev, došlo i na samotnou myšlenku vlastenectví. I ti, kteří zpočátku váhali o možném významu červené nebo bílé na vlajce či  trikoloře, uvažovali a přemýšleli a všechny zmiňované myšlenky by mohly být pravdivé. Bylo radost pozorovat mladé lidi, kteří se zápalem spolupracují a snaží se dobrat nejen úspěšné odpovědi, ale také důstojného cíle, v podobě věnce, za nějž bychom se nemuseli stydět.

Když došlo v nedělní ráno k samotnému slavnostnímu aktu, stála na náměstí před pomníkem hrdá řada mládeže i dospělých. Hrdá na to, že si právem může zazpívat naši státní hymnu. Při slavnostním aktu bylo připomenuto oněch více než 60 milionů padlých a z těch šestajovických především manželé Staří a rodina Friedmanova. Pod k poctě vztyčenou šavli br. Otáhala pak hoši svorně položili věnec. „Žádná síla nezdolá věrné srdce Sokola…“ zaznělo před pomníkem a troufám si říci, že jsme všichni cítili něco víc než je vlastenectví běžné při vítězství národního týmu při nějakém sportovním klání. Alespoň za sebe to mohu říci s jistotou: Cítila jsem se být hrdá na své češství, na naši krásnou vlast i na snahu všech lidí kolem mě, kteří se snaží totéž zasévat do srdcí našich následovníků.

Za T.J. Sokol Šestajovice

Eva Vaňková