Valná hromada

Pozvánka na mimořádnou

valnou hromadu T.J. Sokol Šestajovice

Dne 1. 6. 2016 v 19:00

V restauraci U Kamene (dětské hřiště u obecního úřadu)
Husova 66/2, Šestajovice

Těšíme se na Vaši účast!!!

Program Valné hromady.

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu zasedání VH
  4. Vystoupení hostů
  5. Souhrnná zpráva výboru jednoty za uplynulé cvičební období podzim 2015 / jaro 2016
  6. Plán cvičeních na období podzim 2016 / jaro 2017
  7. Rozprava
  8. Usnesení VH
  9. Závěr

V Šestajovicích dne 5. 5. 2016

Výbor T.J. Sokol Šestajovice

PDF DOC