Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu

Český národ se nikdy nesmířil s tím, že je součástí Rakouska-Uherska. Začátek první světové války znamenal potlačení národní otázky. Tento boj se z převážné části přesunul do exilu pod vedením T. G. Masaryka. Ten spolu s Edvardem Benešem a M. R. Štefánikem v roce 1916 sestavili pozdější Československou národní radu, která stanula v čele odboje. Silnou podporu pak byly československé zahraniční legie.

K vyhlášení samostatného československého státu došlo dva týdny před koncem války, kdy první pokus o její vyhlášení byl zaznamenám již 14. Října v Písku. Takto nově vzniklý stát byl nazýván „První republika“. Toto označení se používalo až do vzniku Mnichovské dohody roku 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod.

V naší obci jsme si tento významný den připomenuli na náměstí 9. května. Zde se sešli zástupci obce, T.J. Sokola Šestajovice  a skupinka občanů, aby zde uctili památku padlých v první světové válce. Za obec položil k pomníku obětí světových válek věnec místostarosta obce a člen Sokola br. Tomáš Dvořák. Poté zde položila květinu za T.J.Sokol Šestajovice ses. Hana Otáhalová, která následně zazpívala českou národní hymnu.