S Hradní stráží do Lán

V roce 2009 obnovila Hradní stráž tradici štafetového běhu Praha – Lány. Jde o běh navazující na historickou tradici. Trasa vede z kasáren Hradní stráže na Loretánské ulici až k zámku v Lánech. Tento rok se k vojákům Hradní stráže přidalo i sedm bratrů ze Sokola, za naši jednotu se pak zúčastnili její starosta br. Jakub Otáhal, a dále br. Lubomír Jokel a br. Tomáš Dvořák. 36 km dlouhá trať byla rozdělena na 2 km úseky, na každého běžce vycházely 2 – 3 úseky. Jak se ale ukázalo, chuť k běhání byla veliká a všichni nakonec běželi více úseků, než měli předepsáno. Br. Lubomír tak nakonec uběhl celkem 18 km, br. Tomáš 16 km a br. Jakub odběhl trať dokonce celou (jako jediný účastník akce!).

K tomuto běhu také patří zastávka u pomníčku tragicky zesnulého bývalého příslušníka Hradní stráže, který se nachází kousek před Lány. Motlitbu pronesl kněz Hradní stráže (také účastní štafety) a památku tohoto vojáka běžci uctili chvilkou ticha.

Pak jsme již dorazili před bránu Lánského zámku, kde byl cíl naší štafety. Rádi jsme pozvání Hradní stráže k účasti na této akci přijali a věříme, že se naše účast na tomto běhu stane tradicí.