Šplh - Velká cena Libčic

Oddíl šplhu

Šestajovičtí sokolové na Velké ceně v Libčicích nad Vltavou v Olympijském šplhu.

Zamilovali jsme si vzdušné aktivity a tak jednou s disciplín, které jsme se začali intenzivně a úspěšně věnovat v oddílech všestrannosti, gymnastiky a cvičení mužů je Olympijský šplh na laně a tyči. Jako doplňkovou aktivitu ve výškách jsme obohatili oddíl o vzdušnou akrobacii na šálách a laně. Olympijský šplh má v Sokole obrovskou tradici. Vždyť málo kdo ví, že právě naší 1. zlatou olympijskou medailí v novodobých hrách byl ohodnocen výkon Bedřicha Šupčíka s časem 7,2 na laně 8 metrů dlouhém. Disciplína patří to takzvaného gymnastického víceboje. Šestajovičtí sokolové reprezentovali na svém prvním závodě a to velmi úspěšně. Velká cena v Libčicích patří mezi oblíbené a šplhy vyhledávané závody. I přesto, že jsme na začátku a konkurence byla veliká umístili jsme se na předních pozicích. Stupeň vítězů patřil naší sedmileté Lucii Horákové – oddíl sportovní gymnastika v kategorii mladší žákyně, druhé místo v kategorii získal sedmiletý Viktor Otáhal – oddíl všestrannosti a úspěšně se umístil i nejmladší pětiletý účastník závodu Jáchym Otáhal z oddílu trampolín. Za muže poprvé reprezentoval starosta jednoty br. Jakub Otáhal na laně 8 m.

Tréninky olympijského šplhu probíhají ve čtvrtek od 20:00 v rámci cvičení mužů.

Na lanech ovšem šplhají i ženy všech věkových kategorií! Přidejte se k nám. Pohled shora má co do sebe!