Jak se dařilo šestajovickým sokolům v prvním roce činnosti?

K 1.1. 2015 má šestajovický Sokol celkem 155 členů.

Jsme v současné době nejrychleji rostoucí jednotou! Podařilo se nám splnit plány, které jsme si dne 19.12. 2013 stanovili, plány, ke kterým nás inspirovali první zakladatelé šestajovického Sokola v roce 1918. “Začneme cvičit co nejdříve, neb jednota, která necvičí, záhy zhyne!” Cvičíme naplno a jednota a její činnosti se stále rozvíjejí. Oddíly cvičení všestrannosti žáků a předškoláků, rodičů a dětí praskají ve švech. Ženy cvičí naplno a jsou ve skvělé kondici, oddíl Zálesáků se stal obzvláště oblíbeným a to nad původní očekávání ne jen pro chlapce, ale i pro děvčata. Běžci trénují a úspěšně reprezentují jednotu na závodech po celé republice. Badatelský oddíl byl vyhodnocen mezi nejúspěšnějšími v projektu “Po stopách významných sokolských osobností našeho regionu”. Cyklisté absolvovali náročný MTB marathon. V květnu jsme slavnostně ozdobili májku, v červu netradičně završili konec školního roku Sokolením malých cvičenců na hřišti. V říjnu jsme zorganizovali „Závod outdoorové všestrannosti“ - běh pro všechny kategorie, kterého se účastnilo celkem 100 běžců. Zapojili jsme se do celosvětové akce Moove week – týden v pohybu. Hudba, zpěv a mluvené slovo šestajovických sokolů jsou již nedílnou součástí řady společenských a pietních akcí, organizovaných ČOS, jednotou a župou. Ve vzdělavatelském odboru vzniká jednotka, která v sokolských krojích reprezentuje a bude v ještě větším počtu reprezentovat SOKOL při významných pietních či oslavných aktech. Starosta T.J. Sokol Šestajovice br. Jakub Otáhal absolvoval výcvik Hradní stráže a byl vycvičen pro velení sokolské jednotky, která dne 5.12. slavnostně přinesla k dekoraci na Pražském hradě prapor, který daroval sokolstvu prezident Eduard Beneš v roce 1938 . V následujících měsících se výcviku zúčastní dalších pět členů šestajovické jednotky. Vzdělali jsme 4 nové cvičitele a připravujeme dalších 7 pro cvičitelský kurz. Navázali jsme velmi úzkou spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou a základní školou. Společně tak vytváříme trojúhelník profesionálně vedených volno časových aktivit pro děti, dospělé i seniory v naší obci.

… pro rok 2015 máme velké plány. Start jsme zvládli bez vlastní Sokolovny a o to více se těšíme na novou tělocvičnu!

S otevřením tělocvičny začínají činnost oddíl gymnastiky, taneční oddíl, cvičení mužů, kondiční cvičení žen. Dalším cílem je se začátkem školního roku otevřít oddíl florbalu, tenisu a dalších. Chystáme sokolský tábor v Křivoklátských lesích zaměřený na rozvoj pohybové všestrannosti dětí včetně výuky plavání a celo táborové hry. Již připravujeme další závod outdoorové všestrannosti a v oddílech trénujeme na závody v běhu, všestrannosti, šplhu, zálesácký závod a pomalu se začínáme připravovat na nácvik skladeb pro akademii. V současné chvíli připravujeme se spřátelenými jednotami Sokola program pro slavnostní otevření nové tělocvičny v Šestajovicích.

Pevně věříme, že se bude naše základna dále rozrůstat a Šestajovice tak budou obcí pospolitou, plnou vřavy, radosti a pohybu.

Děkujeme Všem příznivcům, podporovatelům a především cvičitelům a žákům – pomahatelům, kteří vedou oddíly bez nároku na honorář a ve svém volném čase.

ses. Mgr. Hana Otáhalová