1. šestajoviceké sokolení

První sokolskou sezónu jsme před prázdninami zakončili soutěžemi a zábavným sokolením!