Vítkov 2014 Oslavy dne vítězství

Pravidelně se účastníme pietních akcí a Oslav dne vítězství.