Májka 2014

Stála májka, stála chvilku, vzal snad na ni někdo pilku?
Kdepak pilku na řezání, vždyť síly není po chlastání.
Tak vytáhli májku z díry, dodali si mokem síly.
Dál by ji však neunesli, to by na kolena klesli.
Nebyli to sokolíci, leč jen nějací přihlouplíci.
Zřejmě dost jim vadila, že v ohništi skončila.
Kdyby důvtip trošku měli o tradici cos zvěděli,
mohli směnou za sud piva s námi na májku se dívat.
Neznalosti, ubohosti je však mezi námi dosti.
Dokonce i v naší obci žijí lidé zvaní trubci.
Trubcům, těm se nevzdáme za rok jim šanci nedáme!
Z toho plyne poučení, že v jedinci síla není.
Napřesrok se spojíme výšku májky zdvojíme!!!

H.O.