Po stopách významných sokolských osobností našeho regionu

Vydali jsem se, celkem neplánovaně, po stopách osobností obce Šestajovice a došli jsme až k sokolskému badatelskému oddílu, který vznikl na základě hluboké myšlenky tématu, vypsaného vzdělavateli ČOS „Po stopách významných sokolských osobností naší obce, či našeho kraje“.

Při přednášce v místní základní škole na téma SOKOL, mne v průběhu přednášky napadla myšlenka, seznámit žáky druhého stupně s plánovaným projektem a vyzvat případné zájemce o historii k alespoň částečné participaci na projektu.

Téma bylo již od začátku jasné. Vždyť právě v Šestajovicích žili lidé, o kterých bychom měli více mluvit a vážit si jejich života a činů, díky kterým můžeme dnes svobodně žít! Byli to manželé Jaroslav Starý a Marie Stará. Členové Sokolského odboje, kteří z prvních pomohli parašutistům Gabčíkovi a Kubišovi, atentátníkům na říšského protektora R.Heydricha. Netušíce, jak zásadní je poslání těchto dvou mužů, pro budoucnost našeho národa, nasadili Jaroslav a Marie svoje životy. Oba manželé byli aktivní členové šestajovického Sokola, vlastenci a především lidé se srdcem na dlani, což prokazovali v průběho svého života. Svoji vůli a přesvědčení stvrdili především svým činem, za který položili život v koncentračním táboře Mauthausen - popravením.

Skupina šestajovických žáků se tedy zapojila do projektu a nad naše očekávání se do něj doslava ponořila. … a badatelský oddíl byl na světě.

Žáci připravili projekt, k jehož naplnění nalézali prameny i velmi komplikovanými cestami a doslova mravenčí prací. Jejich znalost období Heydrichyády se dala již nazvat odborností a tak vznikl žákovský projekt mapující situaci v našem regionu v této nelehké době. Příprava projektu byla občast pro dětské vnímání světa bez hranic krutosti velmi náročná a nepochopitelná.

Projek byl mezi řadou dalších celorepublikových projektů vyhodnocen jako velmi zdařilý . Porota ocenila prezentaci vztahu žáků k obci a autentičnost, která byla docílena jejich doprovodným slovem, fotografiemi a obrazovými záznamy. Práce byla na profesionální úrovni a to především díky zpracování a dovednostem v oblasti informačních technologií, které žáci získali při výuce v místní šestajovické základní škole. Vzhledem k náročnosti projektu, především pro zůčastněné děti, se porota rozhodla ocenit všechny a to pobytem s bohatým programem, v rodišti Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně.

Sokolské setkání těchto dětí vedlo do Českosaského Švýcarska, historického jádra města Děčín a dalších krásných míst tohoto regionu. I přes nepřízeň počasí jsme si dvoudenní výlet užili, seznámili jsme se s dalšími zajímavými projekty a take vznikla řada nových přátelství.

… a bádat budeme dál, ne jen po stopách významných sokolských osobností naší obce, a nebylo jich tu málo!…

Projektu se účastili níže uvedení žáci, kteří tak významně reprezentovali T.J. Sokol, ale především obec Šestajovice. Žáci si zaslouží pochvalu a uznání nás všech!

Bára Potůčková, Jakub Kořánek, Anna Zachariášová, Jaroslava Pivoňková, Eliška Sochorová.