Přihláška
Rozvrh cvičení

Pokud není uvedeno jinak, probíhají hodiny ve velké sportovní hale U váhy 1000, 250 92 Šestajovice. Ve středu žádné oddíly necvičí. Klikněte na oddíl pro popis jeho činnosti.


Pondělí
Od - do Oddíl
16:00 - 17:00 Všestrannost
16:00 - 17:00 Všestranná gymnastika
17:00 - 18:00 Rodiče a děti
18:00 - 19:00 Florbal st. žactvo a dorost
19:00 - 20:00 Kondiční cvičení žen
19:00 - 20:00 Cvičení pro zdravá záda
Úterý
Od - do Oddíl
15:15 - 16:30 Trampolíny
15:30 - 16:30 Všestrannost předškoláci a mladší žactvo
16:30 - 17:45 Florbal elévové
17:45 - 19:00 Florbal mladší žactvo

Čtvrtek
Od - do Oddíl
16:00 - 17:00 Florbal přípravka
17:00 - 18:15 Florbal elévové
18:15 - 19:30 Florbal mladší žactvo
19:00 - 20:00 Zdravotní cvičení (v ZŠ, sraz 18:55)
19:30 - 21:00 Florbal st. žactvo a dorost
Pátek
Od - do Oddíl
13:50 - 14:50 Míčové hry
17:30 - 19:00 Florbal st. žactvo a dorost v Čelákovicích


Cvičitelé a trenéři
Obec Šestajovice

Obec Šestajovice

ZŠ Šestajovice
SK Šestajovice
Givt.cz – klikni a pomáhej

Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice
Žižkova 142/1
250 92 Šestajovice

Činovníci

Starosta
Ing. Jakub Otáhal
sestajovice.starosta@sokol.eu
602 114 389

Jednatel
Ing. Lukáš Kolbaba
sestajovice.jednatel@sokol.eu

Náčelník
Mgr. Milan Hybner
sestajovice.nacelnik@sokol.eu
605 294 501

Náčelnice
Mgr. Hana Otáhalová
sestajovice.nacelnice@sokol.eu
605 204 967

Předseda odboru sportu
Dominik Bárta
sestajovice.sport@sokol.eu
776 018 022

Hospodářka
Ing. Radana Kolbabová
sestajovice.hospodar@sokol.eu

Vzdělavatelka
Mgr. Eva Vaňková
sestajovice.vzdelavatel@sokol.eu
605 433 430

Kontrolní komise
Ing. Pavel Lacina
předseda
sestajovice.kk@sokol.eu


Cvičitelé a trenéři

Rodiče a děti
Eva Vaňková
sestajovice.rd@sokol.eu
605 433 430

Všestrannost předškoláci a mladší žactvo
Eva Vaňková
sestajovice.predskolaci@sokol.eu
605 433 430

Všestrannost starší
Radana Kolbabová
sestajovice.vsestrannost@sokol.eu

Florbal přípravka
Radka Sobotková
rsobotkova@sokol.eu
724 268 732

Florbal elévové
René Kubů
rkubu@sokol.eu

Florbal mladší žactvo
Dominik Bárta
dbarta@sokol.eu
776 018 022

Všestranná gymnastika
Hana Otáhalová
sestajovice.gymnastika@sokol.eu
605 204 967

Trampolíny
Milan Hybner
sestajovice.trampoliny@sokol.eu
605 294 501

Florbal starší žactvo a dorost
Ladislav Podracký
lpodracky@sokol.eu
601 210 553

Míčové hry
Simona Čermáková
sestajovice.micovky@sokol.eu
602 110 931

Cvičení pro zdravá záda
Zdravotní cvičení
Simona Čermáková
sestajovice.zada@sokol.eu
602 110 931

Kondiční cvičení žen
Hana Otáhalová
sestajovice.zeny@sokol.eu
605 204 967

Členství

Členství v Sokole má mnoho výhod. Kromě té nejběžnější – možnosti stát se členem oddílu a účastnit se pravidelných cvičení a tréninků – jsou to např.:


Přihláška

Přihlašování se malinko liší v závislosti na tom, jakého oddílu se chcete stát členem. Pro více informací klikněte příslušný oddíl:


Obecný postup přihlašování:

 1. Vyplňte přihlášku souhlas se zpracováním osobních údajů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.


Příspěvky
 • Příspěvek člena České obce sokolské (členský příspěvek) se hradí na kalendářní rok. Částka je vždy stejná (dospělí 500 Kč, senioři 65+ a děti 200 Kč), ať se platí kdykoli v průběhu roku. Stávající členové hradí členský příspěvek v lednu. Členové obdrží na základě zaplacení členského příspěvku na daný rok známku, kterou nalepí na členský průkaz, jímž se na akcích prokážou jako aktivní členové České obce sokolské.

 • Většinou také chcete cvičit a aktivně navštěvovat nějaký oddíl; pak je třeba uhradit ještě oddílový příspěvek. Oddílový příspěvek se platí za pololetí, tedy od září do ledna a od února do června. Jeho výše (500 Kč až 3000 Kč) je různá v různých oddílech. Pokud se chcete stát členy Sokola, ale nebudete navštěvovat žádný oddíl, oddílový příspěvek neplatíte. Stane se z vás takzvaný „přispívající člen“ a podpoříte tak činnost sokolského hnutí po celé republice. Některé zdravotní pojišťovny svým klientům přispívají na sportovní aktivity.

 • Platby v hotovosti přijímáme ve výjimečných případech a po předchozí domluvě. Důvodem je transparentnost plateb a nezdržování samotného cvičení administrativními úkony.

 • Také nás můžete podpořit nakoupením v e-shopu prostřednictvím givt – nezaplatíte nic navíc, přesto nám přispějete.


Členství

Členství

Líbí se Vám sokolská myšlenka a filosofie? Hledáme cvičitele a dobrovolníky ochotné pomoci s organizováním aktivit T.J. Sokol Šestajovice. Rodinní příslušníci cvičitelů a činovníků T.J. Sokol Šestajovice nehradí oddílový příspěvek. V případě zájmu kontaktujte prosím Milana Hybnera na sestajovice.nacelnik@sokol.eu.

Mobilní aplikace pro členy

Provoz aplikace byl k 1. 11. 2019 ukončen.

O Sokole

T.J. Sokol Šestajovice je spolek, který byl po 97. letech obnoven valnou hromadou za účelem podpory a záštity sportovního a kulturního dění v obci Šestajovice. Znovuzaložení proběhlo valnou hromadou dne 19. 12. 2013. Jednota organizačně spadá pod Župu Barákovu a pod hlavní spolek – Českou obec sokolskou. Jednota se řídí stanovami ČOS.

Historie T.J. Sokol Šestajovice z let 1918 až 1925 ke stažení zde:

Historie Sokola

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politické uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se ustavilo dalších osm jednot na venkově.

Vlajka - K. Světlá

První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá.

Miroslav Tyrš

Miroslav Tyrš

Jindřich Fügner

Jindřich Fügner

Náčelník M. Tyrš vytvořil tělocvičnou soustavu a názvosloví (Základové tělocviku). Ideovou stať Náš úkol, směr a cíl uveřejnil v časopise SOKOL (1871). V roce 1869 byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, v němž byla vedoucí osobností Tyršova žačka Klemeňa Hanušová.

Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování – výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj. – povzbuzovalo národní sebevědomí. Za 1. světové války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií a ve dnech převratu v říjnu 1918 udržovali pořádek ve městech. Často byli nazýváni naším národním vojskem. Sokolští představitelé – starosta dr. Scheiner a náčelník dr. Vaníček – se stali organizátory nové čs. armády.

Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918–1938), kdy se stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační politici včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR na olympiádách a mezinárodních přeborech (Šupčík, Vácha, Hudec, Gajdoš, Děkanová a další). Program Sokola byl vždy všestranný, přitažlivý pro všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, šibřinky, výlety, zájezdy do ciziny, tábory mládeže, divadelní a loutková představení, hudební a pěvecké koncerty, přednášky, výstavy, vydávala se řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.

Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila „sjednocená tělovýchova“ po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen – již počtvrté – k novému životu.

Nová éra Sokola nezačala lehce. Musel bojovat o navrácení svého majetku a zažívá i problémy generační. Dnes sdružuje Česká obec sokolská (ČOS) zhruba 1000 jednot a 160 000 členů. Skoro polovina dochází do sportovních oddílů, které přispívají k omlazení sokolských řad. Také do řídících orgánů nastupuje stále více mladých činovníků.

Nové formy prezentace. Sokol dnes nabízí veřejnosti program moderních pohybových aktivit formou netradičních akcí „Takoví jsme dnes“, pořádáním Sokolgymu, soutěží Euroteam aj. Česká obec sokolská spolupracuje s organizacemi, které mají ve svém programu „Sport pro všechny“ u nás i na mezinárodní úrovni (TAFISA, ISCA aj.) a sokolští cvičenci reprezentují ČR i na světových gymnaestrádách.

Více o Sokole si můžete přečíst na stránkách České obce sokolské, na stránkách župy Barákovy nebo na informačním serveru Sokol.cz.

Oddíl všestrannosti

Cvičení pohybové všestrannosti pro děti ve věku 6–10 let. Cvičení je zaměřeno na pohybové aktivity gymnastika, atletika, míčové hry. V současné době je trendem pohybové zatížení dítěte jednostranným tréninkem. Cvičení všestrannosti proto doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují. Děti se naučí základy gymnastických a atletických disciplín, šplh. Zjistěte, jestli Váš sportovec/sportovkyně umí kotoul, vyšplhá na prádelní šňůru a udělá výmyk na klepadle.

Vaše děti naučíme dovednosti odpovídající jejich fyziologickému vývoji. Sport činíme pro děti zábavným i užitečným! Dětem s nadáním nebo chutí pro konkrétní sportovní disciplínu, doporučíme specializované sportovní oddíly.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 6-10 let
Den a čas cvičení Pondělí 16:00–17:00
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Radana Kolbabová
E-mail na vedoucího rkolbabova@centrum.cz
Kapacita oddílu 20 cvičenců
Obsazenost oddílu 50 %
Oddílový příspěvek 1 200 Kč za pololetí

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová, Simona Čermáková, Radana Kolbabová.


Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl všestranné gymnastiky

Popis bude brzy doplněn.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 8-12 let
Den a čas cvičení Pondělí 16:00–17:00
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Hana Otáhalová
Telefon na vedoucího 605 204 967
Kapacita oddílu 20 cvičenců
Obsazenost oddílu 55 %
Oddílový příspěvek 1 500 Kč za pololetí

Pokud si přejete, abychom odváděli vaše děti ze školy na cvičení, žádáme vás v zájmu zachování včasných začátků cvičení o dodržení následujících pravidel.

Děti cvičící v oddíle nechť jsou připraveni k odchodu ze školy (družiny) každé pondělí v 16:00.

V případě, že dítě nebude v danou dobu a v daném termínu připraveno k odchodu, zůstává dále ve školní družině.

Rodiče, oprávnění k vyzvedávání dítěte z družiny trenérem si zajistěte prosím každý sám a to ve své družině u paní vychovatelky. Jako oprávněné osoby uveďte prosím: T.J. Sokol Šestajovice – Hana Otáhalová, Simona Čermáková, Radana Kolbabová.


Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl rodičů a dětí

Cvičení je určeno dvojicím dospělý a dítě. Cvičení s rodičem (prarodičem) je primární řízenou pohybovou aktivitou zaměřenou na rozvoj pohybové všestrannosti dítěte, budování vztahu k pohybu a upevňování správných pohybových návyků. Cvičební jednotky obsahují řadu prostných cvičení, míčových her, cvičení na nářadí a cvičení s tradičním i netradičním náčiním. Při cvičení oddílu rodiče a děti zažíváme mnoho zábavy! Počítejte s tím, že dospělák je v cvičební jednotce velmi aktivní a dítě pouze nehlídá. Na interakci mezi dospělým a dítětem, upevňování komunikačních vztahů s cvičitelem, klademe zásadní důraz. Cvičíme v šestajovické tělocvičně a za pěkného počasí na fotbalovém hřišti v Šestajovicích, nebo v lese. Informaci o tom, kde se konkrétní den cvičí - sporné počasí, nebo jiný cvičební plán, se dozvíte na hlavní straně a to nejpozději dvě hodiny před cvičením.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 2-4 roky
Den a čas cvičení Pondělí 17:00–17:45
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Eva Vaňková
Telefon na vedoucího 605 433 430
Kapacita oddílu 25 párů rodič – dítě
Obsazenost oddílu 100 %
Oddílový příspěvek 1 200 Kč za pololetí

Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku za sebe i za dítě – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl kondičního cvičení žen

Sportovně koncipovaný trénink pro ženy. Obsahuje všechny možné cvičební prvky, taneční, posilující, relaxační i aerobní - vše pro získání či zvýšení kondice!

Určeno všem ženám i mladší věkové kategorie!


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 18-65 let
Den a čas cvičení Pondělí 19:00–20:00
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Hana Otáhalová
Telefon na vedoucího 605 204 967
Kapacita oddílu 20 cvičenců
Obsazenost oddílu 25 %
Oddílový příspěvek 1 200 Kč za pololetí

Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl všestrannosti předškoláků a mladšího žactva

V dnešní době tabletů a věčného vysedávání u internetu se snažíme nabídnout alternativu ve zdravém všestranném pohybu zaměřeném na pohybové aktivity: gymnastika, atletika, míčové hry… Délka cvičební jednotky se pohybuje okolo 50 minut a je rozdělena do 4 částí – zahřátí, rozcvička, hlavní část na tělocvičném nářadí nebo s míči a závěrečná relaxace a strečink.
Primární snahou je zvýšení fyzické kondice dětí, posílení správného držení těla a v mimo-fyzických schopnostech posílení vzájemné kooperace dětí, schopnost spolupracovat a hrát fair.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 6–8 let
Den a čas cvičení Úterý 15:30–16:30
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Eva Vaňková
Telefon na vedoucího 605 433 430
Kapacita oddílu 15 členů
Obsazenost oddílu 100 %
Oddílový příspěvek 1 200 Kč za pololetí

Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl skoků na trampolíně

Náplní oddílu je všeobecná pohybová příprava prostřednictvím převážně gymnastických cvičení a skoky na trampolíně. Filosofie vedení cvičenců se odvíjí od myšlenky sportovní všestrannosti, tak jak je definována ve cvičebním programu České obce sokolské. Myšlenkově a co se týče zásad rozvoje cvičence vychází také z konceptu sportu pro život rozpracovaného kanadskou skupinou expertů, který je zaměřen na pohybovou gramotnost, dlouhodobý rozvoje potenciálu cvičence a schopnost účastnit se pohybových aktivit po celý život. Obsah cvičebních jednotek vychází také z doporučení vymezených Mezinárodní gymnastickou federací v aktuálním programu rozvoje a soutěžení podle věkových skupin


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 8–14 let
Den a čas cvičení Úterý 15:00–16:30
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Milan Hybner
Telefon na vedoucího 605 294 501
Kapacita oddílu 10 členů
Obsazenost oddílu 100 %
Oddílový příspěvek 1 500 Kč za pololetí

Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Sokol Šestajovice má v současné době čtyři florbalová družstva – po jednom ve věkových kategoriích:

Přípravka ročníky narození 2010–2011
Elévové ročníky narození 2009–2010
Mladší žáctvo ročníky narození 2007–2008
Starší žactvo a dorost ročníky narození 2002–2005

Poznámka: trenéři si vyhrazují právo přeřadit člena do věkové kategorie o jednu vyšší nebo nižší než odpovídá jeho ročníku narození v závislosti na jeho fyzických, psychických a dovednostních předpokladech ke hře florbalu.

Bližší informace k jednotlivým družstvům naleznete níže.

Družstvo elévů a mladších žáků se v sezóně 2019/2020 účastní soutěže v rámci Českého florbalu.Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 7–8 let
Den a čas cvičení Čtvrtek 16:00–17:00
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Radka Sobotková
Telefon na vedoucího 724 268 732
Kapacita oddílu 20 členů
Obsazenost oddílu 100 %
Oddílový příspěvek 1 500 Kč za pololetí
Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.


Soupiska hráčů
BECKER Daniel

David Bašek


BECKER Daniel

Lukáš Bašek


BECKER Daniel

Filip hlista


21
BECKER Daniel

Lukáš Kalců


29
BECKER Daniel

Sebastian Klemenc


BECKER Daniel

David Lavrív


BECKER Daniel

Tomáš Lomský


39
BECKER Daniel

Natálie Piroutová


BECKER Daniel

Jan Pospíchal


58
BECKER Daniel

Pavel Šálek


BECKER Daniel

Tereza Schaffnerová


18
BECKER Daniel

Viktor Sobotka


BECKER Daniel

Klára Sobotková


BECKER Daniel

Tomáš Staněk


30
BECKER Daniel

Eliška Staňková


31
BECKER Daniel

Martin Tichý


BECKER Daniel

Martin Uc


87
BECKER Daniel

David Vaněk


86
BECKER Daniel

Lukáš Vitvera

Oddíl florbalu –

Vybraní členové mají možnost zúčastnit se soutěží pořádaných Českým Florbalem (kalendář turnajů zde).

Oddíl florbalu – přípravka

Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 9–10 let
Den a čas cvičení Čtvrtek 17:00–18:15
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu René Kubů
Telefon na vedoucího 720 958 355
Kapacita oddílu 20 členů
Obsazenost oddílu 80 %
Oddílový příspěvek 3 000 Kč za pololetí
Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.


Soupiska hráčů
89
BECKER Daniel

Daniel Becker


71

Adéla Boubelíková


41

Barbora Boubelíková


BECKER Daniel

Dominik Böhm


27
BECKER Daniel

Nicolas Bužorjanu


BECKER Daniel

Filip Čech


12
BECKER Daniel

Ondřej Čihula


BECKER Daniel

Richard Doubek


74
BECKER Daniel

Tomáš Drahoňovský


22
BECKER Daniel

Jakub Hofman


66
BECKER Daniel

Jan Holub


20
BECKER Daniel

Mikuláš Holub


6
BECKER Daniel

Tommy Ihnatisin


47
BECKER Daniel

Sebastian Jiskra


92
BECKER Daniel

Kryštof Jonáš


16
BECKER Daniel

Tomáš Kocián


73
BECKER Daniel

Matyáš Krejčí


81
BECKER Daniel

David Kubů


45
BECKER Daniel

Filip Kubů


11
BECKER Daniel

Jakub Merhaut


68
BECKER Daniel

Vojtěch Prokop


91
BECKER Daniel

Samuel Smíšek


37
BECKER Daniel

Adam Stibůrek


15
BECKER Daniel

Marek Tichý


65
BECKER Daniel

Štěpán Vavřík

Oddíl florbalu – mladší žactvo

Vybraní členové mají možnost zúčastnit se soutěží pořádaných Českým Florbalem (kalendář turnajů zde).

Oddíl florbalu – přípravka

Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 11–12 let
Den a čas cvičení Čtvrtek 18:15–19:30
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Dominik Bárta
Telefon na vedoucího 776 018 022
Kapacita oddílu 20 členů
Obsazenost oddílu 80 %
Oddílový příspěvek 3 000 Kč za pololetí
Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.


Soupiska hráčů
26
BECKER Daniel

Ondřej Brýdl


93
BECKER Daniel

Nicolas Čaňo


50
BECKER Daniel

Kryštof Chládek


76
BECKER Daniel

Vilém Coufal


BECKER Daniel

Daniel Fitsay


10
BECKER Daniel

Jakub Hlista


16
BECKER Daniel

Filip Horčík


7
BECKER Daniel

Jan Hubálek


72
BECKER Daniel

Filip Joch


24
BECKER Daniel

Ondřej Kotek


BECKER Daniel

Lukáš Král


38
BECKER Daniel

Vojtěch Malina


66
BECKER Daniel

Ondřej Merhaut


88
BECKER Daniel

Daniel Morávek


14
BECKER Daniel

Tomáš Opletal


28
BECKER Daniel

Tomáš Pavlík


8
BECKER Daniel

Václav Pecka


97
BECKER Daniel

Jan Podstata


9
BECKER Daniel

Vojtěch Pospíšil


17
BECKER Daniel

Filip Šilhan


5
BECKER Daniel

Tomáš Vavřík


98
BECKER Daniel

Lukáš Votoček


48
BECKER Daniel

Adam Woller

Vybraní členové mají možnost zúčastnit se soutěží pořádaných Českým Florbalem (více info zde).


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 13–16 let
Den a čas cvičení Pondělí 18:00–19:00, čtvrtek 19:30–21:00, pátek 17:30–19:00
Místo cvičení Pondělí a čtvrtek: velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice, Pátek: hala Čelákovice, U Učiliště 1683, 25088 Čelákovice
Vedoucí oddílu Ladislav Podracký, hlavní trenér Stanislav Rubeš
Telefon na vedoucího 601 210 553
Kapacita oddílu 30 členů
Obsazenost oddílu 80 %
Oddílový příspěvek 3 000 Kč za pololetí
Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl cvičení pro zdravá záda

Cvičení je zaměřené na prevenci bolestí zad, na na celkové uvolnění a zlepšení pohyblivosti celého pohybového aparátu.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 9–99 let
Den a čas cvičení Pondělí 19:00–20:00
Místo cvičení TV sál ZŠ Šestajovice, Komenského 158, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Simona Čermáková
Telefon na vedoucího 602 110 931
Kapacita oddílu 20 členů
Obsazenost oddílu 110 %
Oddílový příspěvek do 59 let - 1 200 Kč za pololetí
Oddílový příspěvek 60+ let - 600 Kč za pololetí
Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl zdravotního cvičení

Cvičení je zaměřeno na posílení těla přirozenými, avšak pro pohybový aparát nepřetěžujícími metodami. Zařazujeme také prvky Pilátes, Jógy a relaxačních cvičení. Používáme především overbally a cvičební gumy.

Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, doporučujeme také především seniorkám a seniorům, lze jej využít i při zdravotních zatíženích.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 9–99 let
Den a čas cvičení Čtvrtek 19:00–20:00 (sraz před ZŠ v 18:55)
Místo cvičení Základní škola, Komenského 158, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Simona Čermáková
Telefon na vedoucího 602 110 931
Kapacita oddílu 20 členů
Obsazenost oddílu 100 %
Oddílový příspěvek do 59 let - 1 200 Kč za pololetí
Oddílový příspěvek 60+ let - 600 Kč za pololetí

Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Oddíl míčových her

Badminton, basketbal, volejbal. Pravidla míčových her, všestranná průprava pro míčové hry.

Cílem oddílu je naučit se zvládnout a prohloubit základy jednotlivých her a jejich pravidel. Zvýšit svojí pohyblivost, zlepšit postřeh a koordinaci pohybů.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců 6–10 let
Den a čas cvičení Pátek 13:50–14:50
Místo cvičení Velká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddílu Simona Čermáková
Telefon na vedoucího 602 110 931
Kapacita oddílu 20 členů
Obsazenost oddílu 100 %
Oddílový příspěvek 1 200 Kč za pololetí

Děti, které chodí do družiny budeme vyzvedávat už ve 13.30 hod (dle nových pravidel družiny) a pokud bude potřeba také po skončení vracet zpět do družiny. Je to proto, aby děti byly pod dohledem a sami se nepotulovaly po okolí školy.


Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

O Sokole

Pokud se chcete stát členy Sokola, ale nechcete navštěvovat žádný oddíl, přihlášením a zaplacením členského příspěvku se z Vás stane tzv. přispívající člen.

Můžete tak podpořit celosvětové Sokolské hnutí a využívat všech ostatních výhod, které ze členství vyplývají.


Základní údaje oddílu


Věk členů 0–123 let
Vedoucí oddílu Jakub Otáhal
Telefon na vedoucího 602 114 389
Kapacita oddílu neomezená
Oddílový příspěvek nehradí se
Přihláška
 1. Vyplňte přihlášku – přihlášky jsou také k vyzvednutí u cvičitelů/trenérů,

 2. přihlášku přineste Vašemu cvičiteli,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a na e-mail vyplněný v přihlášce dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Vážená paní, vážený pane,

máte v ruce přihlášku do Sokola. Ať se hodláte přihlásit sami nebo k nám přivádíte své děti, věřte, že nás váš zájem těší. Rádi vás přivítáme v našich řadách. Dovolte, abychom vás seznámili se základními skutečnostmi.

Sokol není firma, vy nejste náš zákazník

Je tomu skutečně tak. My svou činnost neděláme pro zisk a členský příspěvek není platbou za služby. Podepsáním přihlášky se hlásíte mezi nás. Vyjadřujete svůj souhlas s myšlenkami a hodnotami, na kterých je Sokol založen. Sokol je spolek a příslušnost k němu vyžaduje nejen náležitou znalost jeho ideje, ale také její plnění. Člen Sokola má práva i povinnosti, která jsou mu dána stanovami, je součástí organizace a může se v ní realizovat.

Více než sport

Sokol není jen o sportu. Vedle sportovní náplně, ke které patří pravidelné cvičení, tréninky, soutěže a další aktivity, má silnou složku kulturní a společenskou. Náš program se zabývá rozvojem člověka po všech jeho stránkách (odtud název všestrannost) s cílem dosáhnout harmonie těla a ducha. Potvrzujeme tak myšlenky přijímané ve všech vyspělých kulturách po celém světě. Sokolský ideál byl v době svého vzniku inspirován starověkým Řeckem. Fakt, že přetrval dodnes, potvrzuje, že je obecně platný a nadčasový.

Jak probíhá přihlášení

Samotný proces přihlášení začíná podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Tím to ale nekončí, protože Sokol není firma a vy nejste zákazník. Vy se chcete stát jedním z nás. Vaši žádost o členství schvaluje výbor tělocvičné jednoty, kam se hlásíte. Přijetím se stáváte členem České obce sokolské. Dokladem o platném členství je členský průkaz s potvrzením o zaplacení příspěvku. Věříme, že vy to se členstvím v Sokole myslíte vážně a brzy vás bude průkaz hřát v kapse.

Cíle sokolské činnosti

Sokolu nepřísluší žádný menší úkol, než vychovávat čestného, zdravého a schopného člověka, o kterého se bude moci tato země opřít. Tak chápeme svoji úlohu. Prostředkem k jejímu naplnění je sport, společenská a kulturní činnost.

Usilujeme o zdravou společnost. U dětí rozvíjíme jejich dovednosti a vštěpujeme zdravý životní styl, jehož základem je dostatek pohybu, seniory udržujeme fit, lidem v produktivním věku kompenzujeme pracovní zatížení, vychováváme úspěšné sportovce a pro všechny dohromady vytváříme prostředí, ve kterém se mohou vzájemně setkávat a obohacovat jeden druhého. Tak vzniká občanská společnost, která je základem sebevědomého národa a svébytného státu.

Hodnoty Sokola

Lidství. Jak už jsme zmínili, nejsme firma. Tou nejvyšší hodnotou je člověk a jeho harmonický rozvoj.

Fair play. Základní předpoklad všeho sportovního zápolení. Jen poctivé vítězství má skutečnou hodnotu jak ve sportu, tak v životě.

Věčný ruch, věčná nespokojenost. Pod nespokojeností si představujte nekončící snahu o vnímání sebe i svého okolí, touhu stále se zlepšovat.

Ni zisk, ni slávu. Před individualismem a touhou po slávě a penězích dáváme přednost činnosti, která je prospěšná nejen jednotlivci, ale také ostatním lidem.

Zvláštnosti

Tykáme si, oslovujeme se sestro, bratře a zdravíme se Nazdar. Není to jen tradice, na které bychom lpěli, a už vůbec v tom není neúcta. Právě naopak. Je to odrazem vzájemného respektu a rovnosti. Zprvu vám to může připadat zvláštní. Zvládnutí těchto zaklínadel vám však otevře nejedny dveře i srdce lidí kolem vás.

Více informací

Formální náležitosti členství v Sokole se řídí občanským zákoníkem a stanovami České obce sokolské.

Text vytvořen iniciativou Vize 18.